Informatie voor bedrijven

Wat organiseren wij?

De MV wordt voorgezeten door een full time bestuur van 5 personen. De vereniging onderscheidt zich door de uitzonderlijke betrokkendheid van al haar leden. Door het hele jaar heen worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Het hoofddoel van de vereniging is om de studie te bevorderen, een band te creëren tussen de studenten, alumni en bedrijven en te zorgen voor verbreding. De vereniging telt 550 studentleden en 1150 buitengewoon leden (alumni).

Bedrijfspresentaties en workshops

De MV organiseert jaarlijks de Company Days. Bedrijven uit de Technische Aardwetenschappen sector bezoeken de faculteit op de TU Delft voor een presentatie aan de studenten tijdens de lunch of na de colleges. De presentaties worden gevolgd door een social event, bijvoorbeeld een buffet, lunch of een borrel, zodat er ruimte is voor informeel contact. De Company Days vinden plaats in december.

On Campus Interviews

De Mijnbouwkundige Vereeniging biedt de mogelijkheid bieden om On Campus Interviews te organiseren. Het bestuur zorgt voor faciliteiten, promotie en inschrijfprocedure. Deze On Campus Interviews zijn een groot succes gebleken en de jaren heeft meer dan de helft van de mensen via deze activiteit voor een baan gekozen.

Symposium en Lustrumactiviteiten

Eens in de vijf jaar wordt er een Lustrum georganiseerd. Een International Symposium vormt het belangrijkste onderdeel van de Lustrumweek samen met een gala, een reünistendiner, excursies, een sporttoernooi en een open feest.
Elke 2,5 jaar na het Lustrum wordt er een Halflustrum georganiseerd. Er wordt dan minimaal een International Symposium, een Gala en een reünistendiner van hetzelfde kaliber als het Lustrum georganiseerd. In november 2017 heeft het 25e Lustrum plaatsgevonden en het was een groot succes!

Communicatie

De MV heeft 550 leden en 1150 alumni over de hele wereld. Elk kwartaal komt het blad Natural Resource uit dat naar alle leden verstuurd wordt. Iedere 5 jaar wordt 4 keer een Jaarboek uitgegeven.
Sinds juni 2009 heeft de MV een nieuwe website waar al de studentleden, alumni en werknemers van de faculteit up to date worden gehouden van de activiteiten, adressen en terecht kunnen voor allerlei informatie.

Lezingen

Lezingen worden door de MV georganiseerd als middagprogramma of lunchprogramma. Tijdens een dergelijke lezing worden de meest actuele onderwerpen besproken, wordt er dieper ingegaan op de niet-technische aspecten van het vakgebied of wordt licht geworpen over interessante historie. In overleg met het bestuur kan uw bedrijf ook een interessante lezing houden over een dergelijk onderwerp.

Excursies

De MV organiseert een aantal excursies. Het meest relevant voor de carrière zijn de Tweedejaarsexcursie en de Meerdaagse Bachelor Excursie. Tijdens deze excursies maken BSc studenten samen met het bestuur een trip langs bedrijven die in verschillende richtingen van de studie werkzaam zijn. Het gros van de studenten maakt op basis van deze ervaringen een keuze voor de richting van de MSc opleiding binnen Applied Earth Sciences (AES).
Daarnaast organiseert het bestuur de Culturele Excursie, waar de studenten op zoek gaan naar de Historische en Culturele aspecten van Mijnbouw en Petroleumwinning. Dit wordt afgewisseld met een culturele rally door bijvoorbeeld België of Duitsland of Nederland.


Contact

De President is verantwoordelijk voor bedrijfscontacten, de Company Days en subsidies en bovendien contactpersoon voor al de bovenstaande mogelijkheden.  U kunt met de President contact opnemen via: President-MV@tudelft.nl.