EBN stage

MSc – en stage projecten bij EBN

EBN laat weten dat als gevolg van de grote belangstelling van studenten voor een afstudeer- of stageproject, de volgende sollicitatie periodes en criteria van kracht zijn:

1: per jaar zijn er twee periodes voor aanmeldingen. Dat zijn december en juli.

2: een aanmelding gaat gepaard met een CV en motivatiebrief, geadresseerd aan de HR afdeling van EBN (HR@ebn.nl)

3: op basis van de CV’s en motivatiebrieven wordt een selectie gemaakt en kandidaten worden uitgenodigd voor een interview die in februari of september zullen plaatsvinden

4: aanvang van de projecten volgt dan enkele maanden later.

5: elke student moet de Nederlandse taal machtig zijn

6: project periode is minimaal 6 en maximaal 8 maanden