KNGMG Lustrum Symposium

Date/Time
Date - 07/04/17
12:00 - 14:00

Location
Legermuseum

Category

Geen Categorieën

Add to agenda

Nederland heeft een rijke geschiedenis als het gaat over het gebruik van ondergrond voor de winning van grondwater en diverse delfstoffen. Terwijl er vroeger weinig vragen vanuit de maatschappij werden gesteld over nut en noodzaak van kolen- en gaswinning, lijkt het nu alsof steeds minder kan in de Nederlandse ondergrond. De maatschappelijke discussies over de productie van het Groningse gas, en activiteiten zoals opslag van CO2 en proefboringen naar schaliegas zijn hier voorbeelden van.
Het belang van dialoog tussen overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt algemeen onderschreven en hebben geleid tot veranderingen in de bestaande regelgeving zoals de Mijnbouwwet en in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Daarnaast zal de ondergrond onder invloed van de energietransitie anders worden ingezet, waaronder diepe (warmteproductie) en ultra-diepe aardwarmte (elektriciteitsproductie) en energie- en overige opslagsystemen (warmte, stikstof, lucht).
Het KNGMG Lustrum Symposium dat op vrijdag 7 april 2017 zal worden gehouden gaat zich buigen over de uitdagingen van deze tijd en stelt daarbij de rol van de aardwetenschapper centraal. Reserveer de datum alvast in uw agenda; details over het programma volgen!

The Netherlands has a large history in the extraction of groundwater and several minerals from the ground. In the old days there were few questions asked about the use and need of coal- and gasextraction. Nowadays it seems the rules about the Dutch soil are changing.
The need for a dialogue between authorities, civilians and companies are growing. The Lustrum Symposium of the KNGMG is one way to fulfill this need. Details about the program of the day will follow.