Kunstwerk

Een initiatief namens studenten en alumni van de Mijnbouwkundige Vereeniging (MV).

Hoe is het idee ontstaan?

Het was januari 2018 toen het idee ontstond om een kunstwerk te creëren voor de Mijnbouwkundige Vereeniging. Janneke en Renske, de twee dames in het bestuur van de MV op dat moment, vonden dit een leuk project om op te pakken. Via Birgit de Bruin, met wie Renske toen samenwerkte voor een mastervak, kwamen we uit bij de cultuur stichting LandArt Delft (LAD), waar Jacob Fokkema voorzitter van is. Na een aantal bijeenkomsten met Jacob, Birgit, Janneke en Renske, werd er besloten om een kunstwerk te gaan maken dat symboliseert dat de continuïteit van onze Aarde en haar welzijn van groot belang zijn. Niet alleen voor onze studie, maar ook voor iedereen die leeft op en in symbiose met onze planeet. Aan het einde van het academische jaar, kwam Jeanne ons kunst-team versterken en besloten we het echt door te zetten.

In november 2018 kwamen wij in contact met Jan Dirk Jansen, decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Hij had al een tijdje een droom om het gedenkraam dat op de oude faculteit staat, over te brengen naar de nieuwe faculteit. Helaas was het niet mogelijk om het gehele raam over te brengen. Ook het maken van een replica van het raam zou niet ten goede komen aan het idee van het origineel. Een goed alternatief zou daarom een kunstwerk zijn. Dit was een uitgelezen kans maakte om de twee initiatieven samen te brengen in één kunstwerk voor de MV. Het kunstwerk team werd nog wat groter nu Jan Dirk Jansen erbij was, en met deze groep mensen is de achterliggende gedachte van het kunstwerk als volgt vastgesteld:

In kunstwerk voor de Mijnbouwkundige Vereeniging staan twee thema’s centraal.
                Het eerste thema is de continuïteit. De continuïteit van de Aarde, het bestaan van de Aarde, het gebruik ervan en haar kwetsbaarheid. De mens moet in goede harmonie met de Aarde samenleven. Wij leven niet op de Aarde maar mét de Aarde. Ook de continuïteit van de vereniging en haar tradities. Net zoals de Aarde heeft de Mijnbouwkundige Vereeniging een rijke, en hele relevante, geschiedenis, welke moet worden gekoesterd door de leden en alumni. De vereniging kent vele tradities die vandaag de dag nog steeds worden nageleefd en wij streven ernaar om ze ook voor de toekomst veilig te stellen. Zo blijft onze vereniging bestaan, trouw aan haar tradities en haar verleden. Zo zullen wij via dit kunstwerk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken  in het licht van de historie van de Mijnbouwkundige Vereeniging gedurende deze tijd. Al dan niet vanuit ‘Het Noorden’, waar later heel wat studenten dankzij de hulp van Jan Garos konden onderduiken, verrichtten Delftse studenten, en met name mijnbouw studenten veel illegaal werk. Helaas vielen daarbij ook slachtoffers, van de Afdeling der Mijnbouwkunde percentueel gezien de meeste. De integriteit van professor Mekel, die in 1942 door de Duitsers werd gefusilleerd, was een voorbeeld van een standvastige Nederlander in deze barre tijden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij de “zuiveringen” die de Technisch Hogeschool na de bevrijding onderging, de Afdeling der Mijnbouwkunde de eerste was die weer aan het werk mocht gaan.
                Het tweede thema is gelaagdheid. Dit thema is snel te koppelen aan de gelaagdheid van de Aarde, maar er kan ook gedacht worden aan de gelaagdheid in aardwetenschappelijk denken en de gelaagdheid in de educatie van onze opleiding. Hiermee hebben wij als vereniging een gelaagd verleden, dat prachtig illustreert hoe in de tijd onze opleiding en vereniging veranderd zijn.

Door deze twee thema’s te combineren, geloven wij een prachtig kunstwerk te kunnen realiseren.

Samenwerkingen 

Het idee van het kunstwerk is ontstaan in samenwerking met Jacob Fokkema en Birgit de Bruin en daarmee Land Art Delft. LAD is een co-creatie van de TU Delft en heeft veel ervaring met kunstenaars en het maken van kunstwerken en educatieve projecten. Daarnaast zijn zij expert in het realiseren van grootschalige projecten, en faciliteren zij materialen, artiesten, logistiek en nog veel meer. Een van de kunstenaars die in 2018 werkzaam was op LAD was Toshitaka Nishizawa. Een Japanse kunstenaar en groot gerespecteerd leraar aan de Kunstacademie in Tokyo. Toshitaka creëert als een echte ingenieur en zet zijn ideeën om in materialen en kunst met veel respect en nieuwsgierigheid voor zijn materialen. Hij kan een goed evenwicht vinden tussen de natuur, verschillende materie en tradities, net zoals deze centraal staat in de Japanse cultuur. Via LAD zijn wij in contact gekomen met Toshitaka* en hij zal het MV Kunstwerk vorm geven.