Master

Applied Earth Sciences kent vijf verschillende afstudeerrichtingen. De meeste bachelorstudenten stromen na afronding van hun bachelor direct door naar één van deze richtingen. Ook voor masterstudenten organiseert de MV allerlei activiteiten. De belangrijkste hiervan zijn de bedrijfsbezoeken aan de faculteit, die ieder jaar ongeveer twee keer plaatsvinden in periodes van 2 weken.

Alle masteropleidingen hebben min of meer dezelfde opzet: het eerste jaar volg je reguliere colleges en maak je tentamens; het tweede jaar is grotendeels vrijgeroosterd voor het doen van je afstudeeronderzoek, waarbij ongeveer 40 van de 60 ECTS voor dit onderzoek tellen. Ook is er nog een deel vrije ruimte, dat naar eigen inzicht kan worden ingevuld met keuzevakken of bijvoorbeeld een stage.

Er zijn zes mastervarianten:

Zie ook de officiële voorlichtingsinformatie op de TU-site.


Resource Engineering

Resource Engineering (grondstoffentechnologie) draait om de totale cyclus van materialen, van mijnbouw en mineraalverwerking tot extractieve metallurgie en recycling. Het doel van deze opleiding is om je een duidelijk begrip te geven van de technische, ontwerptechnische en economische aspecten van de processen die samen de materiaalcyclus vormen. Afgestudeerden in grondstoffentechnologie worden wereldwijd aangenomen in grondstoffen-gerelateerde industrieën (mijnbouw, verwerking, metallurgie, recycling), productieprocessen, financiële instellingen en consultancybureaus. Sommige studenten gaan na hun masteropleiding door met Ph.D.-programma’s overal ter wereld. De Resource Engineering MSc.-opleiding wordt aangeboden door een gezamenlijk programma van de TU Delft en vijf andere Europese universiteiten: de Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme (EMMEP) met twee specialisaties: winning (Mining Engineering en Geotechnical and Environmental Engineering) en verwerking (Mineral Engineering). Bekijk hier de verschillende programma’s voor de drie EMMEP-cursussen:

EMC (European Mining Course)

EMEC (European Mineral Engineering Course)

EGEC (European Geotechnical and Environmental Course)
Voor meer informatie over Resource Engineering kun je contact opnemen met Dr. M.W.N. Buxton:M.W.N.Buxton@tudelft.nl.


Petroleum Engineering & Geosciences

Deze opleiding bestaat uit twee aparte richtingen, Petroleum Engineering en Reservoir Geology, die voor een groot deel overlappen.

De Petroleum Engineering-specialisatie omvat alle aspecten van de upstream petroleumindustrie, van reservoir engineering en production engineering tot economische evaluatie en de optimalisering van projectontwikkeling. Het belangrijkste doel van de opleiding is om studenten kennis van de verschillende aspecten van petroleumwinning (reservoirtechnologie, petrofysica, productietechnologie, productiegeologie) te laten integreren. Hiermee kunnen ze later gaan werken aan de ontwikkeling van een olie- of gasveld, of in onderzoek.

Het volledige studieprogramma voor deze track kun je hier bekijken.

De Reservoir Geology-opleiding leert studenten om moderne metingen, rekenmethodes en nieuwe geologische concepten te gebruiken om zo een kwantitatief begrip te verkrijgen van de processen die hebben gezorgd voor het ontstaan van reservoirgesteentes. Deze vaardigheden zijn niet alleen erg nuttig in de petroleumindustrie maar ook in andere, gerelateerde vertakkingen zoals hydrogeologie en de zoektocht naar nieuwe vormen van energie. De opleiding is nauw verwant aan vakken in petroleum engineering en geofysica. Het biedt een stevige basis om te werken voor bedrijven in de energiesector, voornamelijk in de olie- en gasindustrie, maar ook bij ingenieursbureaus en nieuwe bedrijven in de energie- en grondstoffensector. De student wordt erop getraind om kritisch en innovatief te denken, dus de opleiding vormt ook een goede basis om door te gaan in het Ph.D.-programma.

Het volledige studieprogramma voor deze track kun je hier bekijken.

Voor meer informatie over Petroleum Engineering & Geosciences kun je contact opnemen met Prof. dr. W.R. Rossen: w.r.rossen@tudelft.nl.


Applied Geophysics

Het doel van de Applied Geophysics-track is om studenten op te leiden tot vakkundige geofysici, met een nadruk op de exploratie en exploitatie van koolwaterstoffen, of technisch en milieu-gerelateerd onderzoek (waaronder geothermische energie-exploratie en -exploitatie). Na afronding van het afstudeeronderzoek zijn geofysicastudenten bekwaam in acquisitie, verwerking en interpretatie van seismische data op een operationeel niveau, alsmede in onderzoek. De opleiding vindt plaats aan drie Europese topuniversiteiten: TU Delft, ETH Zürich en RWTH Aachen, waarbij steeds een half jaar aan iedere universiteit wordt gestudeerd. Het laatste half jaar wordt besteed aan het afstudeeronderzoek, wat verricht kan worden aan ieder van deze universiteiten. Afgestudeerden van deze richting werken in allerlei onderzoeksinstituten gerelateerd aan de energie- en technische sector, maar ook bij olie- en gasbedrijven, geothermische bedrijven, ingenieursbureaus, ondernemers en financiële instellingen. Anderen beginnen, op velerlei plaatsen ter wereld, aan hun Ph.D.

Het volledige studieprogramma voor deze track kun je hier bekijken.

Voor meer informatie over Applied Geophysics kun je contact opnemen met Dr.ir. E.C. Slob: e.c.slob@tudelft.nl.


Geo-Engineering

De richting Geo-Engineering is een gedeelde track van studenten van Technische Aardwetenschappen en Civiele Techniek. Geo-Engineering heeft vier specialisaties, waarvan de meest relevante voor TA-studenten Engineering Geology is.

De ingenieursgeologie-specialisatie heeft als doel de student te voorzien van de expertise en zelfverzekerdheid die nodig zijn om grondgerelateerde problemen te identificeren en op te lossen. Het omvat het gehele spectrum van ingenieursgeologie-disciplines relevant aan de behoeftes van laagliggende landen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de duurzaamheid van kustverdediging en de gevolgen  van de bagger- en offshore-industrieën; maar ook basisbegrippen in geologie, grondmechanica, gesteentemechanica en hydrogeologie worden behandeld. Blootstelling aan de complexiteit van de ondergrond en de dynamische processen daarin gebeurt door het bestuderen van geidealiseerde case studies, case histories, en een intensief veldwerkprogramma gebaseerd op observatie, analyse en communicatie. Een aanzienlijk deel van de opleiding bestaat uit veldwerk.

Het volledige studieprogramma voor deze track kun je hier bekijken.

Voor meer informatie over Geo-Engineering kun je contact opnemen met Prof. Dr. M.A. Hicks: m.a.hicks@tudelft.nl.


Geoscience & Remote Sensing

De richting Geoscience & Remote Sensing is een gedeelde track van studenten van Technische Aardwetenschappen en Civiele Techniek. Geoscience & Remote Sensing heeft geen echte specialisaties, maar biedt grote vrijheid in het kiezen van een op jou als persoon gerichte MSc track binnen de opleiding TA.

Als je interesse hebt in een carrière in geofysica, klimaatverandering en aardobservatietechnieken, dan is dit jouw MSc track. De opleiding heeft een beperkte veplichte basis, bestaande uit observatietheorie, data-acquisitie en aardgerelateerde geofysicavakken. Door middel van de keuzevakken en vrije keuzevakken bepaald je zelf je opleiding. Dus die vakken die je nodig hebt om jouw doel te bereiken (leuke, uitdagende werkomgeving) bepaald je deels zelf. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. satellietmissies, nauwkeurige plaatsbepaling, klimaatverandering, atmosfeerwetenschappen, aardbevingen en een gedegen kennis hoe het “systeem Aarde” werkt. Een onderdeel van de opleiding is een twee-weeks veldwerkexpedititie in IJsland!

Afgestudeerden van deze richting werken in allerlei onderzoeksinstituten, gerelateerd aan de energie- en technische sector (TNO, Deltares, ECN), de overheid (RWS), maar ook bij olie- en energiebedrijven (Shell, NAM, Nuon), de ruimtevaartindustrie (ESA, NASA), ingenieursbureaus (Fugro, Arcadis, Oranjewoud) of starten hun eigen bedrijf. Weer anderen beginnen, “all over the world”, aan hun PhD.

Het volledige studieprogramma van deze track kun je hier vinden.

Voor meer informatie over Geoscience & Remote Sensing kun je contact opnemen met Dr. ir. C.C.J.M. Tiberius: c.c.j.m.tiberius@tudelft.nl.


Environmental Engineering

Deze master track is gedeeld met de opleiding van Civiele Techniek. De focus van deze master is op interdisciplinary technische competentie op het gebied van design en onderzoek naar milieu-gerelateerde processen, begrip op de interactie tussen mens en mileu en het sluiten van water en resource loops.

De master heeft twee specialisaties. De eerste specialisate is milieu techonologie en gaat vooral in op de locale invloed en het locale herstel van verstoorde water en grond processen door middel val technische interventies. De tweede specificatie houdt zich bezig met milieu wetenschappen, waarbij de processen worden beschreven op globale schaal.

Meer informatie kan je hier vinden.

Of neem contact op met M.K. de Kreuk:
M.K.deKreuk@tudelft.nl.