Bestuur

Het 129e bestuur der Mijnbouwkundige Vereeniging (2020-2021)

President H.N.A.M. (Hein) Lafeber
Secretaris / Vice President M.T. (Max) Hertogs
Penningmeester F.C. (Floris) Vis
Onderwijs Commissaris J.E. (Jolijn) Hiemstra
Commissaris / Beheerder van ‘Het Noorden’ L.J. (Lonneke) Bierens