Bestuur

Het 127e bestuur der Mijnbouwkundige Vereeniging (2018-2019)

President C.Q. (Krijn) van Alphen
Secretaris J.A. (Jeanne) Steijn
Penningmeester E.C. (Eva) Potthoff
Onderwijs commissaris / Vice President T.G.A. (Tim) Meijer
Commissaris / Beheerder van ‘Het Noorden’ F.J.J. (Freek) Smit