Bestuur

Het 128e bestuur der Mijnbouwkundige Vereeniging (2019-2020)

President D.A. (Daniël) Ernste
Secretaris F.O. (Frederieke) Tutuarima
Penningmeester J. (Jakob) Damen
Onderwijs commissaris C.A. (Claire) Mulder
Commissaris / Beheerder van ‘Het Noorden’/ Vice President G.A. (Guus) Hoogewerf